Single: $700
Couple: $800
Family: $850
Senior (+55): $675
Senior Couple: $750

Corporate: $385
Corporate Couple: $510
Junior (18 years or younger): $150
Single Cart Pass: $1,025
Couple Cart Pass: $1,150
Handicap Fee: $30